Energieffektivisering

Energieffektivisering med Vento Avgasare

I de flesta fastigheter finns det stora möjligheter att spara mycket energi och pengar på att effektivisera den dagliga driften.

I kommersiella fastigheter minskar vi energiuttaget mellan 5-20% genom att optimera systemvätskan och systemen för de tekniska installationerna.

Återbetalningstiden av denna typ av energieffektivisering ligger på mellan 9-18 månader vilket ger en direktavkastning som slår de flesta andra investeringar på den europeiska marknaden.

Vi på CleanSys har mångårig erfarenhet att effektivisera energianvändningen i olika typer av fastigheter såsom hyreshus, kontor, skolor, universitet, köpcentrum och idrottsanläggningar.

Vill du veta mer, kontakta gärna oss på CleanSys.

Energieffektivisering fastigheter

Vad är energieffektivisering?

Upp till 80 % av all tillgänglig energi försvinner i omvandlingsprocesser, överföring och ineffektiv användning vilket visar att det finns enorma möjligheter att använda energin på ett effektivare och mer hållbart sätt.

Energieffektivisering eller system effektivisering är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna och samtidigt
så hållbar som möjligt för samhället.

Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft (enl. Svensk Energi).

Analys - Besiktning

CleanSys kan hjälpa energikunder att förbättra system effektiviteten genom att erbjuda energianalyser som granskar energivätskan och identifierar orsaker, och tillhandahålla utrustning, system och lösningar för att använda på ett mer miljöeffektiv och ekonomi effektivt sätt.

Byggnader står för cirka 40 procent av energiförbrukningen, främst för uppvärmning, kylning och drivning av elektrisk utrustning. Energieffektiv urban infrastruktur är en viktig faktor i en värld där mer än 5 miljarder människor kommer att bo i städer.

CleanSys utför kostnadsfria analyser och besiktningar på fastigheters värmesystem och kylsystem. Stockholm ner till Malmö.

Att få rätt balans i systemen

Urbaniseringen - särskilt i utvecklingsekonomier - kommer att leda till att cirka 1,5 miljarder fler människor lever i städer under de kommande 20 åren. Utmaningen kommer att vara att stödja sådan tillväxt med minimal miljöpåverkan. Att öka energieffektiviteten i bostäder och kommersiella byggnader som sjukhus, skolor, kontor, köpcentra och industrianläggningar kan på ett betydande sätt bidra till att minska koldioxidutsläpp och efterfrågan på energi. En så kallad system effektivisering.

CleanSys erbjuder syrereglerautomationssystem som kan ge besparingar genom att justera temperatur samt energiförbrukning från fjärrvärme apparatur. Efter en rengöring i värmesystem och kylsystem installeras en av de bästa avgasarna, som optimerar energisystemet till värden som det var tänkt från början. Besparingar på upp till 20% och över är att förvänta sig efter systemeffektiviseringen med CleanSys metoden.

Vi minskar din fastighets budget

För ett positivt resultat krävs fokusering på varje fastighets ekonomiska resultat.
Med minskade energikostnader och minskande driftkostnader.

CleanSys hjälper Er en bit på vägen.
CleanSys ökar värdet på fastigheten.

Hyreshus - Bostadsrättsföreningar - Kommersiella Fastigheter - Villor

Arbetsområde: Från Stockholm ner till Malmö.

Kontakta Oss Nu För en Kostnadsfri Analys och besiktning av värmesystemet / kylsystemet / återvinning.

Tel: 0791 - 00 01 27