Orsaker och Ämne

Kolsyra Koldioxid

Koldioxid är en gas som bildas vid förbränning och binder sig till kalkhaltiga material. Den löser sig lätt till vatten och bildar under tryck tillsammans med kolsyra som är en vätska (H2 Co3). Kolsyra är en svag syra som har en pH-sänkande effekt (försurande). I ett trycksatt tekniskt vattensystem kan stora mängder koldioxid lösa sig som kolsyra, överskott betraktas som aggressivt och angriper systemets metaller.  

Fortsätt läsa

Anaeroba bakterier

Gränsvärden Konduktivitet: 0 - 100 µS/cm

Flertalet bakterier i kylsystem och värmesystem återfinns i anaeroba bakterier gruppen. Dessa lever även i en syrefri systemvätska med högre konduktivitet värde (över 100 µS/cm). 

Vid en rengöring och installerad avgasare från CleanSys får vi ner konduktivitets värdet till 0 - 100 µS/cm. Värdet för syrehalten sänks till 0,3 - 0,5 mg/l. Måste vara under 1 mg/l för att slippa korrosion i systemen. Finns anaeroba bakterier i systemet får de ingen näring efter CleanSys metoden har används.

Fortsätt läsa

  • 1
  • 2
Cookies gör det lättare visa våra våra tjänster. Genom att använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.
Mer information Acceptera Neka
No Internet Connection