Tjänster

Injustering av fastigheter

Kontakta oss gärna för en mer utförlig information.

Allt Börjar Med Rena System

För att en injustering av ett värmesystem eller kylsystem skall fungera krävs RENA SYSTEM.

Då kan systemen injusteras till sina optimala värde.
CleanSys rengör och energieffektiviserar systemen och stora besparingar i energikostnaden och driftkostnaden är bara början.

Vi använder TA Metoden

IMI Hydronic Engineering har ett utmärkt verktyg och program för att kunna injustera sina och andras ventiler. Dessutom har IMI utbytbara radiatortermostater som utan adapter passar på alla radiatorventiler.

Detta gör oss till ett modernt energieffektiviserings företag. 


TA Scope

Exakt Injustering

Med ett TA Scope får vi alltid rätt och exakta värden.
Injusteringen håller då systemen optimala.

Flödes Kontroll

Med felaktiga flöden kan systemet inte föra ut värmen/kylan och kalla radiatorer eller dålig kyla blir resultatet.

Optimal Injustering

Vi bestämmer auktoriteten på reglerventilerna och tar reda på pumpens energiförbrukning, så att energiförbrukningen i fastigheten kan minimeras.

Felsökning

Med en felsökning kan felaktiga ventiler, magnetit eller syre upptäckas i fastighetens system. Ni erhåller ett protokoll tillsammans med åtgärdsdokument.

Serviceavtal

Med ett serviceavtal upptäcker du felaktigheterna innan de ställer till med stora problem. Skaffa ett du också.

Från kostnadskrävande till energioptimalt.

Efter en energieffektivisering och en injustering. Kommer fastigheten att ha optimerade system. Energikostnaden har då rasat och driftkostnaden sjunkit. Men framför allt får fastigheten nöjda och glada hyresgäster. Och en nöjd ägare. 

Kontakta Oss

 • Glada Hyresgäster

  Förre klagomål och
  mindre extra kostnader.

 • Driftteknikern

  Kan fortsätta med
  det löpande underhållet.

 • Kostnaden

  Fastighetens ekonomi
  ger en ökad vinst.

Säg Hej

Ta gärna kontakt med oss genom att ringa, maila eller här på våra kontaktsidor.

Kontakta Oss

 • Epost

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Falkenberg

  Allévägen 29A
  311 45 Falkenberg
  010 - 102 39 67

 • Mobil

  0702 - 44 90 33

Fortsätt läsa

Serviceavtal QVT AB

Serviceavtal Avgasare och Vätska

Med ett serviceavtal ser du till att alltid ha en avgasad systemvätska.

Utöver energieffektivisering och energioptimering så kan CleanSys idag erbjuda serviceavtal för fastigheters energisystem och avgasare. Oavsett om ni har gjort en energieffektivisering tidigare – eller bara har behov av en översyn av er fastighets värme/kyla - är detta något för er!

Med ett serviceavtal hos CleanSys säkerställer ni på ett optimerat och en alltid fungerande och hållbar fastighet. Genom regelbundet underhåll av er värmecentrals funktioner och ert kylsystem, kan vi ge er en fastighet som får förlängd livslängd och alltid med en energibesparing! Du slipper fundera över service, tillsyn och kontroll av din värmecentral och kylsystem, samtidigt som fastigheten blir mer driftsäker och ekonomisk i uppvärmningen och kylningen.

Vad ingår i ett  serviceavtal?
Vi kommer och gör service på värme/kylsystemen och ev. avgasare där vi även tar en analys på vätskan.
Detta gör vi 1-2-3 gånger per år. (Beroende på fastighet.)
Ni får även tillgång till felanmälan på webben.
Supportplats även den på webben.
Ett supportnummer bara för Er med Serviceavtal.

Ring - 0346 - 21 50 10

 

Kontakta Oss

QVT AB Serviceavtal

Vad kostar det?

Vi tar en avgift per fastighet. Se nedan vad som ingår.

Och en fast avgift vid varje servicetillfälle.
Vid fler system i samma fastighet, en mindre avgift för dessa.

Tel: 0346 - 21 50 10

Kontakta Oss

INNEHÅLL SERVICEAVTAL

 • Justering Avgasare

 • Filterrensning Avgasare

 • Funktionstest Avgasare

 • Generell Flödeskontroll

 • Avsyning Läckage

 • Dokumentation

 • Rabatt Material

 • Felanmälan på Webben

 • Support på Webben

 • Support Telefon

Försäljning - Installation - Service

Vento V Connect (Cyklonisk)

Från IMI Hydronic

Mer än 50% effektivare än vanliga undertrycksavgasare

Garantier

ABT06

Gäller vid installation och serviceavtal. 

Tryckhållning Transfero TV Connect

Från IMI Hydronic

De samverkar sömlöst med våra vakuumavgasnings- och vattenpåfyllningsenheter och är perfekta för applikationer med höga miljökrav, t ex fjärrvärmesystem.


Fortsätt läsa

Systemvätskans inverkan

Vid mycket Syre, kolsyra har systemet korrosions problem (högre underhållskostnader). Med mycket kvävgas försämras de energibärande egenskaperna (högre driftkostnader).
Om det finns föroreningar, magnetit som cirkulerar med systemvätskan. Då är det en pågående korrosion. Om magnetit inte cirkulerar utan ligger i lågpunkter är det oftast låg syrgashalt i systemet.

 Korrision Triangeln


Om bubblor fastnar på provbehållarens insida (vid analysen) eller vätskan skummar vitt. Då är det dags att rengöra och installera en riktig avgasare. 0,1 mm bubbel film (fouling) på insidan av värmeväxlaren, kondensator eller förångare, motsvarar 16 mm koppar isolering.

Besiktning och åtgärd

Om systemvätskans syrgashalt är mindre än 1 mg/l och det är ren klar vätska.
Håll koll på systemvätskan.
 

Om syrehalten är mer än 1 mg/l, förekomst av kolsyra, vätskan skummar vitt, har bubblor insidan av provbehållare (fouling), har svarta partiklar (magnetit). Om något/några eller alla problem.
Rengör och installera bästa avgasaren.

Om systemvätskan luktar illa, är gulaktig, har lågt pH värde, hög konduktivtet och skummar. Då är det troligen kemikalier i vätskan. När golv i undercentralen är rödbruna (mörkare än rost) eller när vätskan blir rödbrunt där det läcker och dunstar vid pumpar, ventiler är det förmodlingen kemikalier i vätskan.
Byt ut systemvätskan, rengör och installera den bästa avgasaren.

Om konduktiviteten är högre i systemet än i tappvattnet finns förmodligen något tillsat i systemvätskan som ökar de galvaniska strömmarna och blir aggressivt mot metaller, packningar och bussningar.
Byt ut systemvätskan, rengör och installera den bästa avgasare.

Kylsystem    Kyltorn

Redan problem med kylsystemet? Energislukande med stor kostnad?Ej kyla i alla utrymmen?Rädd för bakterierläcka i kyltornet eller i ventilationen?

CleanSys rengör fastighetens kylanläggning och får den effektiv och driftsäker. Varje grad bättre kylförmåga sänker energikostnaden med 12%.Den mest kompletta metoden är CleanSys metoden för rengöring och energi effektivisering av kylväxlare, kylsystem, kylmaskiner och kyltorn m.m. Rengöring av kylsystem, kyltorn innan uppstart skall vara ett krav i ditt underhåll, biofilmen kan innehålla både Legionella och andra bakterier som gömmer sig vilket ger försämrad effekt och en allvarlig hälsorisk har uppstått. CleanSys har en komplett metod för rengöringen av fastighetens kyltorn.

CleanSys rengör kylsystem inom fastighetssektorn. Vi  har en lång erfarenhet av systemrengöring. Genom en rengöring av kylsystemen håller man effektiviteten på en högre nivå och komponenternas kondition hålls i bättre skick. Vår affärsidé är uppbyggt på att vi ger snabb service till våra kunder i hela Sverige exakt den tid de behöver det. När våra kunder har servicestopp på kylan skall vi sköta vårt jobb så snabbt och effektivt som möjligt. Eftersom vi istället för många anställda har ett expert kunnande har vi låga fasta kostnader. Genom detta upplägg kan vi erbjuda förmånligare lösningar, kortare leveranstider och en mera flexibel service. Men vi har ändå kapaciteten att anta oss stora och krävande projekt. Genom en rengöring förlängs kylsystemets livslängd, du undviker långa driftstopp och dessutom sparar du energi. Energisystem, oavsett typ, kan p.g.a beläggningar i rören få en kraftigt försämrad effekt och behöver då rengöras med miljövänliga medel. Värmeöverföringsytorna blir lätt belagda med exempelvis kalk, korrosionsprodukter, mikroorganismer, bakterier eller olja. T.ex. en beläggning på endast 1,0 mm microbubblor i en växlare kan minska värmeöverföringen med över 25 %. Bakterier i ett kylsystem eller kyltorn kan vara en katastrof och kostsamt för fastighetsägaren. Med andra ord, du sparar pengar på att rengöra kylsystemet i tid. Efter rengöringen av kylsystemet installeras en Vento Avgasare, som tar bort alla gaser och syre. Detta gör att kylsystemet inte får tillbaka magnetit och beläggningar. Bakterier får inget fäste längre. Bara en avgasning (utan fast installation) håller 1 månad då diffusionen av syre är minst 0,1 mg/l och dygn och bakterier kommer sakta tillbaka. Därför är en fast installation av avgasare att föredra i kylsystemen för att säkerställa ett optimerat bakteriefritt system.

Biofilm har i vatten och speciellt i kylsystem rätt förutsättningar för tillväxt: rätt temperatur, höga halter av näringsämnen och solljus. Varje år kostar biofilm industrin miljarder: Biofilm minskar värmeöverföringen och ökar din energiförbrukning Biofilm ger en miljö för aeroba/anaeroba bakterier som genom korrosion fräter på ditt system Biofilm är en källa för farliga bakterier som t.ex legionella m.m. Flera tidiga utbrott av legionärssjuka har härletts till kyltorn på taket till byggnader. Vattendimma från kyltornen har sugits in i ventilationssystemet eller spridits via utomhusluften. CleanSys metoden säkerställer att detta inte sker. En minskning av korrosionen ökar systemens effektivitet och förlänger livslängden i hela systemet och de ingående tekniska vattenarmaturer som innebär färre vattenläckage och vattenskador. CleanSys kemikaliefria behandlingssystem utförs under drift, och tar cirka en till två veckor per system. CleanSys arbetar med både privata och kommunala bostads- och fastighetsbolag samt en rad av bostadsrättsföreningar. #energieffektivisering #optimering #kylsystem #kyltorn #legionärssjuka #aeroba #anaeroba #bakterier #biofilm

Magnetit, beläggningar och bakterier

Energikostnad - Driftkostnad

Fortsätt läsa

 • Bostadsrättsförening Energieffektivisering

  Bostadsrättsförening

 • Optimering brf värmesystem

  Optimering brf värmesystem

 • Energi Effektiva Bostadsrättsföreningar

  Energi Effektiva Bostadsrättsföreningar

Betala mindre

Behåll temperaturen

CleanSys har specialiserat sig på kemikaliefri vätskebehandling i fastigheters värmesystem. 
CleanSys metod är unik då den rengör och optimerar systemet till sin optimala kapacitet. Utan några kemikalier eller elektromagnetiska grunkor. 
CleanSys använder mekanisk rengöring och installerar en riktig avgasare.
Vento V Connect Avgasaren tar bort allt syre och övriga gaser i värmesystemen. Den tar även bort luftfickor i radiatorer (inga andra metoder gör detta), att lufta radiatorer/element är då ett minne blott.

 • Analys

  Kostnadsfritt

  Vi analyserar besiktigar ert värmesystem 
  Brf:en får ett analysprotokoll.
  Som visar Ert systems skick.

 • Utförande

  Energieffektivisering

  Vi tar bort alla orsaker som
  Magnetit, Bakterier, Syre
  Ni får ett optimerat system

 • Besparing

  Betala mindre för energin

  Upp till 20% besparing på
  Brf:ens Energikostnaden
  Sparar även på driftkostnaden

CleanSys Mteoden

Olika
Metoder

Men bara Cleansys metoden består...

Det finns flera metoder som rengör värmesystem:

 • Med Kemikalier | Försämrar vätskans egenskaper att leda värmen.
  Ersätter problemkällan med en annan och skadar komponenter
 • Med elektromagnet | Tar ej bort syre och luftfickor samt stor kostnad.
  Tar inte bort problemkällan mer som ett plåster på såret metod
 • Mekanisk rengöring och med Vento C Connect | Ger tillbaka optimala systemvätskan. Tar bort källan och håller systemet på optimal nivå förlänger systemkomponenterna med 20-30 år

Diffusion
Magnetit
Microbubblor

Utan avgasare massor av syre

Alla värmesystem läcker in luft/syre igenom rör, ventiler och pumpar, 0,1 mg/l och dygn. Syret skapar korrosion och beläggningar i värmesystemet.

Detta bildar i sin tur magnetit (svart sörja) i värmesystemet som har en slipande effekt på ventiler och pumpar. I vissa system bildas det microbubblor som lägger sig som en skyddande hinna i värmeväxlaren och radiatorerna (fouling).

Denna hinna av bubblor isolerar värmen från att värma upp vätskan, 1 mm bubblor isolerar som 16mm koppar i systemet. 

Vad ger en mekanisk rengöring bostadsrättsföreningen?

Pengar tillbaka till medlemmarna

 • Förlänger värmesystemet och dess komponenter med mer än 20 år till.
 • Ger föreningen en kostnadsbesparing på upp till 25%.
 • Inomhusklimatet upplevs som mer komfortbelt.
 • Slut med all luftning av elementen.
 • Oljuden i rörsystemen och radiatorerna försvinner.
 • Inga fler kostnadskrävande akuta serviceåtgärder.
 • Inga utbytta rörstammar eller komponenter.
 • Fastigheten får ett miljöeffektivt värmesystem.
 • Bättre miljöaspekter 'inomhus klimat' och 'energi'.

Fortsätt läsa

Cookies gör det lättare visa våra våra tjänster. Genom att använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.
Mer information Acceptera Neka
No Internet Connection