Miljöpolicy för CleanSys

Rengöring Kylsystem
CleanSys är ett professionellt teknikföretag vars miljöpolicy syftar till att så långt möjligt reducera verksamhetens belastning på våra värdefullaste gemensamma tillgångar – naturen och miljön. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter vid varje tillfälle skall uppfyllas och genom våra miljösatsningar söker vi bidra till en hållbar utveckling för miljön. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering, och hänsyn till miljön genomsyrar hela verksamheten genom att vi:
CleanSys för ett hållbart samhälle
 • i våra uppdrag använder teknik och material anpassade för olika enheter och dess funktion 
 • värnar om naturresurserna genom källsortering och återanvänder material när så är möjligt samt minskar användningen av miljöbelastande produkter 
 • minskar materialförbrukningen och användningen av miljöbelastande produkter även på vårt kontor
 • verkar för att bruket av engångsartiklar elimineras och att energiförbrukningen successivt optimeras och minskas 
 • med optimerad körplanering för arbetsledning, tekniker och materialdistribution undviker onödig fordonstrafik
 • om så är möjligt använder miljödiesel som drivmedel
 • beaktar miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap 
 • ständigt informerar och utbildar våra medarbetare avseende lagar och bestämmelser i miljöfrågor
 • gör samtliga medarbetare delaktiga i och ansvariga för att vår miljöpolicy följs 
 • verkar för att våra samarbetspartners ska ha en miljöpolicy som överensstämmer med och understödjer vår egen 
 • årligen uppdaterar och reviderar företagets miljöpolicy
 • ta tillhanda slaggprodukter och vidarebefodra detta till deponi


Miljö Policy för CleanSys
Klarbärsvägen 9
393 11 Långås
Tel: 0346 - 93 101
Mobil: 0702 - 44 90 33

Till Toppen

Kontakta Oss

T. 0346 - 93 101
M. 0702 - 44 90 33
E. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.