CleanSys / Rengöring - Avgasning Kylsystem och Värmesystem

Har du gaser i
kylsystemet eller värmesystemet?

Ditt kylsystem / värmesystem är ju fyllt med vanligt kranvatten. Det är ju det som är i kranen. Vad många inte vet eller har tänkt på, är att kranvattnet innehåller kolsyra, syre och en del kvävgas. Gott att konsumera – katastrofalt för värmesystem/kylssystem.

Systemvatten med gaser som innehåll försämrar kylsystemets / värmesystemens livslängd, ekonomi och prestanda – även när du väljer högtekniska systemkomponenter som skall ge ditt kyl-/värmesystem den bästa driftsekonomin och lång livslängd. Med kranvattnet så har du redan från början massor av problem.

Lösningen heter Rengöring - Avgasning!

? Läs mer

CleanSys använder NoXygen och Vento helautomatiska avgasare som kostnadseffektivt säkerställer att systemet hela tiden är fritt från gaser och ger den prestanda du förväntar dig.

Med avgasare som arbetar med delflöde som pumpas från huvudledningen och behandlas med undertryck i Avgasaren. Gaserna frigörs av en kraftig trycksänkningen och leds ut genom en avluftningsventil, sedan återförs den avgasade vätskan till huvudledningen. CleanSys installerar och driftsätter Avgasaren. Driften kontrolleras sedan av en styrenhet där man med kan välja driftsätt. Avgasaren startar med manuell drift, sen växlar man om till timerdrift efter en månad. En timmes drift per dygn är fullt tillräckligt för att hålla gashalten i vätskan på en låg nivå. Möjlighet finns även att välja manuell drift.

Kontakta CleanSys när du skall göra rengöring och förbättringar på kylsystemet och värmesystemet i dina fastigheter, så säkerställer du en problemfri funktion i många år.

Mer information om Rengöring här »
Kontakta oss här »


"Du får ett miljöeffektivt och energieffektivt system!"

Med andra ord en stor besparing.


"Inget mer spring med luftning eller jourarbete."

Din drifttekniker arbetar med sina ordinarie sysslor.