CleanSys Blogg
CleanSys Blogg
Lite om Energieffektivisering och Miljö

Energieffektivisering i bostäder och lokaler

energieffektiviserande_renovering_stor1.jpg

Lägre energianvändning innebär generellt lägre miljöpåverkan. Naturvårdsverket ser energieffektivisering vid ombyggnad av bostäder och lokaler som ett prioriterat område för att nå flera miljökvalitetsmål.Sektorn bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning.

Exempel på vad fastighetsägare och byggherrar kan göra för att förbättra miljöarbetet:

  • skaffa en energideklaration som bygger på en besiktning och inhämta skräddarsydda åtgärdsförslag till just den byggnad det gäller
  • genomför förslagen från energideklarationen
  • bygg om och renovera utifrån ett systemperspektiv som ger lågt energibehov och gott inneklimat.
  • vid nybyggnad, gå längre än vad byggreglerna kräver, genom att exempelvis bygga passivhus
  • genomför bygget enligt plan och verifiera att energianvändningen inte blev högre än planerat. Då kommer också kunderna att se den goda energiprestandan i byggnadens energideklaration
    Orginal Text