CleanSys Blogg
CleanSys Blogg
Lite om Energieffektivisering och Miljö

Varför är det okej att folk dör av radon?

Pernilla Strid

Varför är det okej att folk dör av radon?

Hur mycket är ett liv värt? Svar: Mellan 5 och 50 miljoner kronor ungefär.

I sin rapport om radon i inomhusmiljön från 2011 redogör Boverket för forskningsläget beträffande värdet av ett statistiskt liv, i syfte att bedöma huruvida det är rimligt att Sverige ska fortsätta ha ett dubbelt så högt riktvärde för radon i bostäder jäfört med världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation.

Boverket stannade då vid att ett liv är värt 22 miljoner kronor. Därmed blir det för dyrt att sänka gränsvärdet från 200 till 100 Bequerel per kvadratmeter. Det skulle nämligen kräva sanering och ökade driftskostnader i hus där 1,3 miljoner människor bor, till en kostnad av mellan 14 och 19 miljarder kronor. Och eftersom endast 40 fall av lungcancer per år skulle förhindras i befintliga bostäder och 0,15 fall i nya så är det inte värt det. Om ett liv är värt 22 miljoner kronor alltså.

Läs Mer