CleanSys Blogg
CleanSys Blogg
Lite om Energieffektivisering och Miljö

Så vill regeringen underlätta byggandet av standardiserade hus

Boverket får i uppdrag att se över hur serietillverkade bostäder ska kunna bedömas på ett enhetligt sätt.

 Standardiserade bostadshus

För att underlätta byggandet ger regeringen Boverket i uppdrag att se över bedömningen av kombohus och andra standardiserade bostäder. Som det fungerar nu kontrollerar kommunerna varje byggnad individuellt, när det gäller lämplighet för sitt ändamål, tillgänglighet, användbarhet och tekniska egenskaper, även om husen är tillverkade på samma sätt. Regeringen vill veta om det är möjligt att göra en mer enhetlig kontroll av byggnader som i allt väsentligt är likadant utformade

Läs Mer