CleanSys Blogg
CleanSys Blogg
Lite om Energieffektivisering och Miljö

Nya satsningar på utveckling av miljöteknik

Staten satsar 26 miljoner kronor på utveckling av ny miljöteknik i så kallade testbäddar.
Till exempel demoprojekt för vertikal odling, ny avloppsrening och bortsortering av farligt avfall.

 

Ett av de projekt som får mest pengar av myndigheten Vinnova, 7,8 miljoner kronor, är en testbädd för ”grönblå, urbana lösningar” i Malmö. I stadsdelarna Augustenborg och Sofielund ska Malmö skapa demonstrationsmiljöer för utveckling av gröna tak, dagvattenhantering, vertikal odling och ekosystemtjänster. Tanken är att de nya testmiljöerna ska bli plattformar för samarbeten mellan entreprenörer, teknikkonsulter, akademi, byggare och byggherrar.

Fastighets odling

Läs Mer